Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00 các ngày
Hotline: 0934437577
Giảng viên uy tín
Giảng viên uy tín TS. Giáp Văn Dương giảng dạy
ƯU ĐÃI HẤP DẪN
ƯU ĐÃI HẤP DẪN Khi đăng ký theo nhóm
Nội dung ấn tượng
Nội dung ấn tượng Khai phóng và khai sáng
Đào tạo chuyển hóa
Đào tạo chuyển hóa Chỉ có tại GiapCoach

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

-----

I. DÀNH CHO ĐẠI CHÚNG

GiapCoach thường xuyên có các chính sách học bổng và ưu đãi học phí dành cho học viên và cựu học viên. Cụ thể như sau:

I.1. Chính sách học phí:

- Học phí các khóa học của GiapCoach được công bố trong phần thông tin của khóa học tương ứng.

- Tùy theo diễn biến thực tế, GiapCoach có thể điều chỉnh học phí của các khóa học.

I.2. Chính sách ưu đãi

- Giảm 10% học phí nếu đăng ký và đóng phí sớm 1 tuần. 

- Giảm 10% học phí nếu đăng ký và đóng phí theo nhóm 2. 

- Giảm 15% học phí nếu đăng ký và đóng phí theo nhóm 3.

 - Giảm 20% học phí nếu đăng ký và đóng phí theo nhóm 5.

- Giảm 25% học phí nếu đăng ký và đóng phí theo nhóm 10.

- Giảm 50% cho cựu học viên GiapCoach tham gia học lại các khóa học thuộc Chương trình Khai sáng. 

I.3. Học bổng

GiapCoach thường xuyên có các học bổng cho học viên tham dự, hoặc các tài trợ cho học viên ở xa. Chi tiết sẽ được bộ phận đào tạo thông báo cụ thể cho từng khóa học.

II. DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

GiapCoach thường xuyên có các chính sách ưu đãi cho đào tạo in-house và tư vấn doanh nghiệp. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Văn phòng GiapCoach.

Thông tin liên hệ:

- Hotline: 0934437577.

- Email: giapcoach@gmail.com