Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00 các ngày
Hotline: 0934437577
Giảng viên uy tín
Giảng viên uy tín TS. Giáp Văn Dương giảng dạy
ƯU ĐÃI HẤP DẪN
ƯU ĐÃI HẤP DẪN Khi đăng ký theo nhóm
Nội dung ấn tượng
Nội dung ấn tượng Khai phóng và khai sáng
Đào tạo chuyển hóa
Đào tạo chuyển hóa Chỉ có tại GiapCoach

TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO THUÊ NGOÀI

Dành cho doanh nghiệp
Thời gian - Địa điểm: Theo thỏa thuận
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
Chia sẻ
Liên hệ

Thông tin chung

24 giờ đào tạo cho mỗi chương trình
12 bài thực hành cho mỗi chương trình
 • ​​​​​​Hình thức: Trực tiếp vàtrực tuyến
 • Thời lượng: Theo thỏa thuận
 • Chương trình: Theo yêu cầu của doanh nghiệp 
 • Chứng nhận: Cấp sau đào tạo. 
 • Ghi chú: Miễn phí tư vấn giờ đầu. Vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY để đặt lịch. 

Giảng viên - Chuyên gia

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Thiết lập và triển khai phòng đào tạo thuê ngoài, khai thác chuyên môn sâu của các chuyên gia, nhắm tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả đào tạo cho doanh nghiệp.

-------

I. GIỚI THIỆU CHUNG

 • Mục đích: Đồng hành và tối ưu hóa chi phí trong việc triển khai các hoạt động đào tạo nội bộ theo đúng nhu cầu của doanh nghiệp theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp.
 • Cách thức thực hiện: Khảo sát hiện trạng và nhu cầu, xây dựng chương trình, thống nhất kế hoạch và triển khai đào tạo theo thỏa thuận đã được thống nhất với doanh nghiệp.
 • Chuyên gia đào tạo: TS. Giáp Văn Dương và đội ngũ chuyên gia của GiapCoach.

II. PHẠM VI ĐÀO TẠO

Dịch vụ “Phòng đào tạo thuê ngoài” của GiapCoach tập trung đào tạo cho 5 lĩnh vực chủ đạo sau:

1. Chương trình Khai sáng: Triển khai đào tạo các khóa học thuộc Chương trình Khai sáng của GiapCoach, như:

 • Lãnh đạo khai sáng
 • Doanh nhân khai sáng
 • Tự thân khai sáng
 • Tôi là ai?
 • V.v...

2. Lãnh đạo và Quản trị: Đào tạo các nội dung nhằm phát triển năng lực lãnh đạo & quản trị, như:

 • Tư duy lãnh đạo & quản trị
 • Phương pháp lãnh đạo & nquản trị
 • Mô hình lãnh đạo & quản trị
 • Công cụ lãnh đạo và quản trị
 • Tổ chức và hệ thống
 • Quy trình và tiêu chuẩn
 • V.v...

3. Đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ: Đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, như:

 • Chuyên môn nghiệp của các phòng/ban
 • Phương pháp làm việc hiệu quả
 • Kỹ năng và công cụ làm việc
 • Năng lực sử dụng công nghệ thông tin
 • Đạo đức nghề nghiệp
 • V.v...

4. Cải tiến và đảm bảo chất lượng: Đào tạo các nội dung về cải tiến và đảm bảo chất lượng vận hành doanh nghiệp, như:

 • Đảm bảo chất lượng
 • Kiểm soát tuân thủ
 • Sửa lỗi hệ thống
 • Sử lỗi nhận thức
 • Sửa lỗi tiêu chuẩn
 • Sửa lỗi văn hóa
 • Đổi mới sáng tạo
 • V.v...

5. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Đào tạo các nội dung phát triển văn hóa doanh nghiệp, như:

 • Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi
 • Tác phong, thái độ, tinh thần làm việc
 • Đào tạo hội nhập cho nhân viên
 • Đào tạo quy chế, quy trình làm việc
 • V.v..

Ngoài ra, sau khi khảo sát thực trạng và nhu cầu, các chuyên gia của GiapCoach sẽ cùng doanh nghiệp xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo đặc thù, đáp ứng đúng nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp.

III. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu đào tạo

Điều phối viên của GiapCoach tiếp nhận nhu cầu đào tạo thuê ngoài của doanh nghiệp và trao đổi, làm rõ các yêu cầu về mục tiêu và kết quả cần đạt của chương trình đào tạo.

Bước 2: Đánh giá nhu cầu

Điều tra viên của GiapCoach đến doanh nghiệp và sử dụng các công cụ chuyên môn để khảo sát, đánh giá đúng hiện trạng nhân sự, nhu cầu và kỳ vọng đào tạo của doanh nhgiệp.

Bước 3: Ký kết hợp đồng đào tạo

GiapCoach và doanh nghiệp thống nhất nội dung cần đào tạo, kế hoạch triển khai và ký kết hợp đồng triển khai dịch vụ đào tạo.

Bước 4: Triển khai đào tạo

GiapCoach triển khai đào tạo theo nội dung và kế hoạch đã được ký kết trong hợp đồng đào tạo với doanh nghiệp.

Bước 5: Báo cáo và đánh giá

GiapCoach tiến hành đánh giá và báo cáo kết quả sau đào tạo cho doanh nghiệp, đề xuất kế hoạch tiếp theo và thanh lý hợp đồng.