Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00 các ngày
Hotline: 0934437577
Giảng viên uy tín
Giảng viên uy tín TS. Giáp Văn Dương giảng dạy
ƯU ĐÃI HẤP DẪN
ƯU ĐÃI HẤP DẪN Khi đăng ký theo nhóm
Nội dung ấn tượng
Nội dung ấn tượng Khai phóng và khai sáng
Đào tạo chuyển hóa
Đào tạo chuyển hóa Chỉ có tại GiapCoach

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Dành cho doanh nghiệp
Thời gian - Địa điểm: Theo thỏa thuận
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
Chia sẻ
Liên hệ

Thông tin chung

24 giờ tư vấn và đào tạo
6 bài thực hành chuyên sâu
 • Bước 1: Xác định vấn đề
 • Bước 2: Đề xuất giải pháp
 • Bước 3: Triển khai giải pháp
 • Bước 4: Đánh giá và cải tiến
 • Ghi chú: Miễn phí tư vấn giờ đầu. Vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY để đặt lịch. 

Giảng viên - Chuyên gia

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Tư vấn giúp doanh nghiệp xử lý cấc vấn đề về liên quan đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sư, thúc đẩy hiệu quả làm việc và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. 

-------

I. THÔNG TIN CHUNG

 • Mục đích tư vấn: Giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến lược tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.
 • Hình thức tư vấn: Tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp, trực tiếp hoặc trực tuyến hàng tuần.
 • Chuyên gia tư vấn: TS. Giáp Văn Dương và đội ngũ chuyên gia của GiapCoach.

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

Nội dung của gói tư vấn xây dựng tổ chức và hệ thống bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các nội dung sau:

 • Các vấn đề liên quan đến chiến lược, tuyển dụng, đào tạo đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp;
 • Các vấn đề liên quan đến việc xây dựng các tiêu chuẩn nghề nghiệp, chương trình đào tạo, định hướng học hỏi và phát triển của doanh nghiệp;
 • Các vấn đề liên quan đến việc áp dụng công nghệ, áp dụng e-learning trong việc đào tạo nội bộ của doanh nghiệp;
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến việc đào tạo và phát triển đội ngũ do Ban Giám đốc, Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Đào tạo đề xuất.

III. HÌNH THỨC TƯ VẤN

Đội ngũ chuyên gia của GiapCoach sẵn sàng tham gia tư vấn trực tiếp cho Ban Giám đốc và Phòng Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Đào tạo qua cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, hàng tuần.

Đặc biệt, GiapCoach sẵn sàng tham gia các cuộc họp điều hành của Ban Giám đốc và Phòng Hành Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Đào tạo để nắm bắt vấn đề và đưa ra các giải pháp, các quyết định điều hành, hàng tuần.

Trong trường hợp cần thiết, GiapCoach sẽ cử chuyên gia đến làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp.

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Quy trình tư vấn của GiapCoach được thực hiện thông qua 4 bước như sau:

Bước 1: Lắng nghe và khảo sát vấn đề

GiapCoach miễn phí tư vấn cho lần tiếp xúc đầu tiên. Sau đó, căn cứ trên các vấn đề thực tế mà doanh nghiệp cần tư vấn, GiapCoach sẽ đánh giá tổng quan và đưa ra định hướng cho gói giải pháp.

Bước 2: Ký hợp đồng tư vấn

Trên cơ sở khảo sát vấn đề và thống nhất về định hướng giải pháp, GiapCoach sẽ gửi báo giá và dự thảo hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp.

Sau khi xem xét và thống nhất các điều khoản trong hợp đồng, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng tư vấn.

Bước 3: Thực hiện hợp đồng tư vấn

Ngay sau khi ký hợp đồng tư vấn, GiapCoach sẽ tiến hành triển khai công tác tư vấn, theo quy định về chất lượng và tiến độ như đã nêu trong hợp đồng.

Bước 4: Nghiệm thu và đánh giá

Sau khi công tác tư vấn theo hợp đồng kết thúc, hai bên sẽ tiến hành nghiệm thu và đánh giá chất lượng, tiến độ và khối lượng công việc đã thực hiện.

Trên cơ sở đó, GiapCoach sẽ gửi báo cáo tư vấn cho doanh nghiệp, kèm theo các giải pháp và khuyến nghị, cho doanh nghiệp.

V. GIẢI PHÁP TRỌN GÓI

Để giúp doanh nghiệp triển khai nhanh các giải pháp tư vấn, GiapCoach cung cấp giải pháp trọn gói. Theo đó, GiapCoach sẽ trực tiếp tham gia các cuộc họp điều hành của Ban Giám đốc, Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Đào tạo để đưa ra giải pháp, hàng tuần. Chi tiết vui lòng liên hệ với Văn phòng GiapCoach qua email hoặc hotline.