Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00 các ngày
Hotline: 0934437577
Giảng viên uy tín
Giảng viên uy tín TS. Giáp Văn Dương giảng dạy
ƯU ĐÃI HẤP DẪN
ƯU ĐÃI HẤP DẪN Khi đăng ký theo nhóm
Nội dung ấn tượng
Nội dung ấn tượng Khai phóng và khai sáng
Đào tạo chuyển hóa
Đào tạo chuyển hóa Chỉ có tại GiapCoach

TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY CHẾ - QUY TRÌNH

Dành cho doanh nghiệp
Thời gian - Địa điểm: Theo thỏa thuận
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
Chia sẻ
Liên hệ

Thông tin chung

24 giờ đào tạo cho mỗi chương trình
12 bài thực hành cho mỗi chương trình
 • Bước 1: Xác định vấn đề
 • Bước 2: Đề xuất giải pháp
 • Bước 3: Triển khai giải pháp
 • Bước 4: Đánh giá và cải tiến
 • Ghi chú: Miễn phí tư vấn giờ đầu. Vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY để đặt lịch. 

Giảng viên - Chuyên gia

GIỚI THIỆU NỘI DUNG

Tư vấn xây dựng quy chế, quy trình vận hành nhằm giải phóng lãnh đạo khỏi các sự vụ, doanh nghiệp vận hành tự động, chuyên nghiệp theo đúng luật pháp, tiêu chuẩn ngành nghề và văn hóa tổ chức. 

-------

I. THÔNG TIN CHUNG

 • Mục đích tư vấn: Giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến lược xây dựng quy chế, quy trình vận hành của doanh nghiệp.
 • Hình thức tư vấn: Tư vấn đồng hành cùng doanh nghiệp, trực tiếp hoặc trực tuyến hàng tuần.
 • Chuyên gia tư vấn: TS. Giáp Văn Dương và đội ngũ chuyên gia của GiapCoach.

II. NỘI DUNG TƯ VẤN

Nội dung của gói tư vấn xây dựng tổ chức và hệ thống bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các nội dung sau:

 • Các bộ quy chế, quy trình vận hành, các biểu mẫu và văn bản pháp lý nội bộ của doanh nghiệp;
 • Các vấn đề liên quan đến việc sửa đổi và xây dựng quy chế, quy trình, hướng đến việc vận hành tự động của doanh nghiệp;
 • Các vấn đề liên quan đến khen thưởng và kỷ luật, kiểm tra, thanh tra, giám sát, đảm bảo tuân thủ và kỷ luật của doanh nghiệp;
 • Xử lý các vấn đề liên quan đến hệ thống quy chế, quy trình do Ban Giám đốc, Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Pháp chế, Bộ phận sản xuất đề xuất.GiapCoachTS. Giáp Văn Dương và chuyên gia của iapCoach

III. HÌNH THỨC TƯ VẤN

Đội ngũ chuyên gia của GiapCoach sẵn sàng tham gia tư vấn trực tiếp cho Ban Giám đốc và Phòng Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Pháp chế và Bộ phận sản xuất qua cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, hàng tuần.

Đặc biệt, GiapCoach sẵn sàng tham gia các cuộc họp điều hành của Ban Giám đốc và Phòng Hành Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Pháp chế và Bộ phận sản xuất để nắm bắt vấn đề và đưa ra các giải pháp, các quyết định điều hành, hàng tuần.

Trong trường hợp cần thiết, GiapCoach sẽ cử chuyên gia đến làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp.

IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Quy trình tư vấn của GiapCoach được thực hiện thông qua 4 bước như sau:

Bước 1: Lắng nghe và khảo sát vấn đề

GiapCoach miễn phí tư vấn cho lần tiếp xúc đầu tiên. Sau đó, căn cứ trên các vấn đề thực tế mà doanh nghiệp cần tư vấn, GiapCoach sẽ đánh giá tổng quan và đưa ra định hướng cho gói giải pháp.

Bước 2: Ký hợp đồng tư vấn

Trên cơ sở khảo sát vấn đề và thống nhất về định hướng giải pháp, GiapCoach sẽ gửi báo giá và dự thảo hợp đồng tư vấn cho doanh nghiệp.

Sau khi xem xét và thống nhất các điều khoản trong hợp đồng, hai bên sẽ tiến hành ký hợp đồng tư vấn.

Bước 3: Thực hiện hợp đồng tư vấn

Ngay sau khi ký hợp đồng tư vấn, GiapCoach sẽ tiến hành triển khai công tác tư vấn, theo quy định về chất lượng và tiến độ như đã nêu trong hợp đồng.

Bước 4: Nghiệm thu và đánh giá

Sau khi công tác tư vấn theo hợp đồng kết thúc, hai bên sẽ tiến hành nghiệm thu và đánh giá chất lượng, tiến độ và khối lượng công việc đã thực hiện.

Trên cơ sở đó, GiapCoach sẽ gửi báo cáo tư vấn cho doanh nghiệp, kèm theo các giải pháp và khuyến nghị, cho doanh nghiệp.

V. GÓI TƯ VẤN NHANH

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, GiapCoach cung cấp giải pháp trọn gói cho doanh nghiệp. Theo đó, GiapCoach sẽ trực tiếp tham gia các cuộc họp điều hành của Ban Giám đốc, Phòng Hành chính – Nhân sự, Phòng Pháp chế và Bộ phận sản xuất để đưa ra giải pháp, hàng tuần.