Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00 các ngày
Hotline: 0934437577
Giảng viên uy tín
Giảng viên uy tín TS. Giáp Văn Dương giảng dạy
ƯU ĐÃI HẤP DẪN
ƯU ĐÃI HẤP DẪN Khi đăng ký theo nhóm
Nội dung ấn tượng
Nội dung ấn tượng Khai phóng và khai sáng
Đào tạo chuyển hóa
Đào tạo chuyển hóa Chỉ có tại GiapCoach
Theo thỏa thuận

TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO THUÊ NGOÀI

Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ

TỔ CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO THUÊ NGOÀI

Thiết lập và triển khai phòng đào tạo thuê ngoài, khai thác chuyên môn sâu của các chuyên gia, nhắm tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả đào tạo...
Theo thỏa thuận
12 bài thực hành cho mỗi chương trình
24 giờ đào tạo cho mỗi chương trình
Theo thỏa thuận

TƯ VẤN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ

TƯ VẤN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Tư vấn xây dựng và triển khai các giải pháp xây dựng văn hóa tổ chức, giúp Ban giám đố điều hành hiệu quả, đội ngũ gắn kết, doanh nghiệp phát triển...
Theo thỏa thuận
6 bài thực hành chuyên sâu
24 giờ tư vấn và đào tạo
Theo thỏa thuận

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Tư vấn giúp doanh nghiệp xử lý cấc vấn đề về liên quan đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sư, thúc đẩy hiệu quả làm việc và đổi mới sáng tạo trong ...
Theo thỏa thuận
6 bài thực hành chuyên sâu
24 giờ tư vấn và đào tạo
Theo thỏa thuận

TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY CHẾ - QUY TRÌNH

Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ

TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY CHẾ - QUY TRÌNH

Tư vấn xây dựng quy chế, quy trình vận hành nhằm giải phóng lãnh đạo khỏi các sự vụ, doanh nghiệp vận hành tự động, chuyên nghiệp theo đúng luật ph...
Theo thỏa thuận
12 bài thực hành cho mỗi chương trình
24 giờ đào tạo cho mỗi chương trình
Theo thỏa thuận

TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔ CHỨC & HỆ THỐNG

Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ

TƯ VẤN XÂY DỰNG TỔ CHỨC & HỆ THỐNG

Tư vấn tổ chức và xây dựng hệ thống nhằm vận hành tự động doanh nghiệp, giải phóng lãnh đạo khỏi các sự vụ, tăng hiệu quả hoạt động và đảm bảo chất...
Theo thỏa thuận
12 bài thực hành cho mỗi chương trình
24 giờ tư vấn và đào tạo
Theo thỏa thuận

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC & KẾ HOẠCH MARKETING

Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC & KẾ HOẠCH MARKETING

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC & KẾ HOẠCH MARKETING --- I. THÔNG TIN CHUNG Mục đích tư vấn: Giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến lược market...
Theo thỏa thuận
12 bài thực hành cho mỗi chương trình
24 giờ tư vấn và đào tạo cho mỗi chương trình
Theo thỏa thuận

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Tư vấn xác lập và xây dựng thương hiệu thông qua việc trả lời những câu hỏi cốt yếu nhất về bản sắc, cá tính, định vị, trình hiện... của thương hiệ...
Theo thỏa thuận
12 bài thực hành cho mỗi chương trình
24 giờ tư vấn và đào tạo cho mỗi chương trình
Theo thỏa thuận

TƯ VẤN QUẢN TRỊ & ĐIỀU HÀNH

Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ

TƯ VẤN QUẢN TRỊ & ĐIỀU HÀNH

Tư vấn quản trị và điều hành doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp hóa, tự động hóa, xác lập mục tiêu, chiến lược và sử dụng các bộ công cụ qu...
Theo thỏa thuận
12 bài thực hành cho mỗi chương trình
24 giờ tư vấn và đào tạo cho mỗi chương trình
Theo thỏa thuận

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC & LÃNH ĐẠO

Dành cho doanh nghiệp
Liên hệ

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC & LÃNH ĐẠO

Tư vấn về lãnh đạo và xác lập chiến lược, thực thi chiến lược cho doanh nghiệp trong trung hạn và dài hạn nhằm đạt các mục tiêu của doanh nghiệp.&n...
Theo thỏa thuận
12 bài thực hành cho mỗi chương trình
24 giờ tư vấn và đào tạo cho mỗi chương trình
Lọc